Letnie utrzymanie dróg

Piękna pogoda za oknem może być myląca odnośnie stanu dróg i konieczności wykonania standardowych prac porządkowych. Latem, tak samo jak zimą, służby i firmy komunalne muszą stać na straży bezpieczeństwa podróżnych.Czasochłonne i żmudne zadania może uczynić przyjemniejszymi odpowiedni sprzęt. Nasza kosiarka wysięgnikowa lub obrotowa oraz zamiatarka drogowa wpływają na efektywność i jakoś wykonanych obowiązków.

Kosiarka obrotowa o odpowiednim wysięgu będzie w stanie dotrzeć wszędzie tam, gdzie standardowy sprzęt nie dałby rady. Zamiatarka w krótkim czasie pozbędzie się z nawierzchni wszelkich zanieczyszczeń, w tym także piasku zalegającego po zimie. Wykonując letnie prace z zakresu utrzymania dróg należy pamiętać o właściwym oznaczeniu stanowiska. Przyczepa ostrzegawcza konieczna jest do poinformowania kierowców o zachowaniu szczególnej ostrożności na danym fragmencie trasy. Sygnały świetlne oraz znaki drogowe umieszczone na przyczepie będą odpowiednim ostrzeżeniem dla podróżnych zbliżających się do danego miejsca.

Wszystkie sprzęty oferowane naszym klientom są w pełni sprawne technicznie.